ממליץ 5

אחרי מספר אשפוזים,  השתמשתי בבריזו, ומאז אני לא קם כמעט לשירותים בלילה ומחזיק גם 4 שעות במהלך היום.

0

* These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

** Clinical trials have shown that most women experience similar benefits, but your results may not be typical, or identical to those above.

Brizo is a dietary supplement, not a drug, and is not intended to treat, cure, diagnose or mitigate any disease. Some information in this website summarizes the clinical trials that have been performed on Brizo, concerning menopause and bone health. This information is not intended as, and should not be construed as, medical advice. All consumers, but especially pregnant and lactating women, and any consumers with alergies or taking presciption medication of any kind, should consult their health care practitioner or primary care physician before using any dietary supplement. Always carefully read the entire label - and heed all directions and cautions.