ממליץ 5

אחרי מספר אשפוזים,  השתמשתי בבריזו, ומאז אני לא קם כמעט לשירותים בלילה ומחזיק גם 4 שעות במהלך היום.

0